Mon01222018

Last update05:30:48 AM GMT

Back Ana Sayfa Gündem Türkiye Siyaset HAKEM VE HÂKİM

HAKEM VE HÂKİM

 • PDF
Cem Uysal

Hakemlik Türkiye'de kurulduğundan beri sürekli tepki alan bir kurumdur. Bu kuruluşun üyeleri olan hakemler ise eşcinselliklerinden başlayıp ailelerine kadar uzanan bir küfür edebiyatının gelişmesine, bulundukları konumdan dolayı katkıda bulunmuş kimselerdir.

Hâkimler Türk hukuk sistemi içinde en ağırlıklı konumda bulunan kişiler olup otoriteleri, bırakın suçlular ve tanıkları, savcı, avukat gibi hukuk üyelerini de tir tir titretecek derecededir. Bu durumdan Türk hukuk sisteminden daha fazla, Osmanlı'dan gelen gelenek ve görenekler sorumlu tutulabilir. Son yıllara kadar, hâkimlerin otoriter tavrı süregelmiştir.

Hakemler ve hâkimler toplumdaki oynadıkları rol itibariyle aynı konumdaki iki meslek grubu üyesidirler. Bir tarafta yargı rolünü her ne kadar bir oyun da olsa herhangi bir spor dalında yerine getiren hakemler, öte yanda adaletsizliklere son noktayı koyma durumunda olan hâkimler. Spora ilginin-özellikle de futbola- bu kadar yoğun olduğu son günlerde toplumun gözünde önem derecesi açısından hakemle hâkimin bir farkı yoktur. Hatta suç işlemeyen, mahkemeye pek tanık olarak gitmeyen vatandaşlar yönünden hakem daha önemlidir çünkü her hafta tuttuğu takım maç yapacaktır.

Oysa hâkimlerden hâlâ korkulurken hakemler meslek hayatlarının en kötü günlerini yaşamaktadırlar. Artık küfürden geçmiş canlarının derdine düşmüşlerdir.

Peki, yaklaşık aynı tip rolleri oynayan iki meslek grubunun toplumda gördüğü saygınlık niye taban tabana zıttır?

Sorun belki de Türk halkının otoriteyle olan ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Hatta güce, güçlüye yüzyılların geleneğinden gelen tavrında yatmaktadır. Halk açısından hakem de hâkim de otoritenin simgeleridir. Ancak iki grubun otoriteyi elinde bulundurduğu konum farklıdır. Bir mahkemede güçsüz durumda olan tanık da olsa, suçlu olarak getirilmiş de bulunsa vatandaştır. Oysa maçlarda hakemin otoritesi maç yapan oyuncular üzerindedir. Tribündeki insanlar bir bütündür ve hakemlerin onlara karşı yaptırım gücü yoktur. Bu konumda izleyiciler güçlü hakem ise güçsüzdür.

Trafik kurallarına uymamayı otoriteyle ilgili bir sorun olarak koyarsak, hakemlere reva görülen bu olumsuz davranışları da, ülkemizde yetkeye dolaylı bir başkaldırı olarak düşünebiliriz.

alt

HAKEM VE HÂKİM

Baska Dergi Site Haritası

Günlük Gazeteler

 • Hürriyet
 • Milliyet
 • Sabah
 • Akşam  
 • Cumhuriyet
 • Posta
 • Radikal
 • Zaman
 • Haber Türk
 • Vatan

Sağlık

Düşünce

Seyahat

Kültür Sanat

Spor